Có 1 kết quả:

Xī sī tǎ ní

1/1

Xī sī tǎ ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sistani (name of a prominent Iraqi Ayatollah)