Có 1 kết quả:

Xī sī tíng

1/1

Xī sī tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Sistine (Chapel)
(2) also written 西斯汀