Có 1 kết quả:

Xī fāng rén

1/1

Xī fāng rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Westerner
(2) Occidental