Có 1 kết quả:

xī fāng bīn yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) western sandpiper (Calidris mauri)