Có 1 kết quả:

xī fāng páo

1/1

xī fāng páo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roe deer
(2) capreolus capreolus