Có 1 kết quả:

xī fāng yāng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) water rail (Rallus aquaticus)