Có 1 kết quả:

xī fāng mǎ nǎo yán bìng dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

western equine encephalitis (WEE) virus