Có 1 kết quả:

xī gé mǎ

1/1

xī gé mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sigma (Greek letter Σσ)