Có 1 kết quả:

xī yáng shēn

1/1

xī yáng shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

American ginseng (Panax quinquefolius)