Có 1 kết quả:

xī yáng jǐng

1/1

xī yáng jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 西洋鏡|西洋镜[xi1 yang2 jing4]