Có 1 kết quả:

xī yáng cài

1/1

xī yáng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

watercress (Nasturtium officinale)