Có 1 kết quả:

Xī gǎng

1/1

Xī gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) West Harbor
(2) Hsikang township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan