Có 1 kết quả:

Xī bān yá wén ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Spanish (language)