Có 1 kết quả:

xī fān lián

1/1

xī fān lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

passion flower