Có 1 kết quả:

Xī méng Wǎ zú Zì zhì xiàn ㄒㄧ ㄇㄥˊ ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ximeng Va Autonomous County in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan