Có 1 kết quả:

Xī méng xiàn

1/1

Xī méng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ximeng Va autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan