Có 1 kết quả:

Xī zhí mén

1/1

Xī zhí mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Xizhimen neighborhood of Beijing
(2) the main northwest gate of Beijing