Có 1 kết quả:

Xī mǐ dé lán zī jùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

West Midlands, UK county, capital Birmingham 伯明翰[Bo2 ming2 han4]