Có 1 kết quả:

xī qín

1/1

xī qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) celery
(2) parsley