Có 1 kết quả:

xī yào

1/1

xī yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Western medicine