Có 1 kết quả:

Xī huá

1/1

Xī huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xihua county in Zhoukou 周口[Zhou1 kou3], Henan