Có 1 kết quả:

Xī wàn ní

1/1

Xī wàn ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Silvaner (grape type)