Có 1 kết quả:

Xī luó

1/1

Xī luó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiluo or Hsilo town in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan