Có 1 kết quả:

Xī mén zǐ

1/1

Xī mén zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Siemens (company name)