Có 1 kết quả:

Xī mén dīng ㄒㄧ ㄇㄣˊ ㄉㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ximending (neighborhood in Wanhua district, Taipei)