Có 1 kết quả:

Xī mén dīng

1/1

Xī mén dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ximending (neighborhood in Wanhua district, Taipei)