Có 1 kết quả:

Xī shuāng bǎn nà Dǎi zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xishuangbanna Dhai autonomous prefecture in south Yunnan 雲南|云南