Có 1 kết quả:

Xī qīng

1/1

Xī qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiqing suburban district of Tianjin municipality 天津市[Tian1 jin1 shi4]

Một số bài thơ có sử dụng