Có 1 kết quả:

xī huáng jí líng ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) western yellow wagtail (Motacilla flava)