Có 1 kết quả:

yào bù rán ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) otherwise
(2) or else
(3) or