Có 1 kết quả:

yào jiā niú nǎi

1/1

yào jiā niú nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) with milk
(2) white (of tea, coffee etc)