Có 1 kết quả:

yāo xié

1/1

yāo xié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to threaten
(2) to blackmail