Có 1 kết quả:

yāo yūn

1/1

yāo yūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) confused
(2) dazed