Có 1 kết quả:

yāo yuè ㄧㄠ ㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to restrict
(2) to agree to a contract
(3) offer
(4) bid