Có 1 kết quả:

yào qián

1/1

yào qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to charge
(2) to demand payment