Có 1 kết quả:

jiàn xuè fēng hóu shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Antiaris toxicaria (botany)