Có 1 kết quả:

jiàn guǐ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) curse it!
(2) to hell with it!