Có 1 kết quả:

guī dìng jià gé ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fix the price