Có 1 kết quả:

guī jiè

1/1

guī jiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 規誡|规诫[gui1 jie4]