Có 1 kết quả:

guī yuē

1/1

guī yuē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

terms (of an agreement)