Có 1 kết quả:

shì liàng dù

1/1

shì liàng dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

apparent brightness (astronomy)