Có 1 kết quả:

shì wēi zhī zhuó

1/1

Từ điển Trung-Anh

one tiny clue reveals the general trend (idiom); small beginnings show how things will develop