Có 1 kết quả:

shì sǔn shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

visual impairment