Có 2 kết quả:

Shì chuāngshì chuāng

1/2

Shì chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Windows (the Microsoft operating system)

shì chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a window (on a computer screen)