Có 1 kết quả:

qīn zú ㄑㄧㄣ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) relatives
(2) members of the same family, clan, tribe etc

Một số bài thơ có sử dụng