Có 1 kết quả:

Qīn wèi duì

1/1

Qīn wèi duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

SS or Schutzstaffel, paramilitary organization in Nazi Germany