Có 1 kết quả:

qù hé

1/1

qù hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to squint