Có 1 kết quả:

qù jī huì

1/1

qù jī huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to watch for an opportunity