Có 1 kết quả:

Guān shì yīn

1/1

Guān shì yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara)