Có 1 kết quả:

guàn xīng tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

astronomical observatory (old)