Có 1 kết quả:

guān jǐng tái ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lookout
(2) viewing platform
(3) observation deck